Sunday, November 8, 2020

SEO OSLO - Hvordan går du opp i Google søkemotorene igjen av SEO slett strategi

 

SEO slett strategi ….
I oktober begynte jeg å jobbe på et nettsted  med mer enn 3500 sider – bare sider uten klar plan og med lav innholdskvalitet. Ingen sider hadde mer enn 50 ord, og de hadde likt innhold. Nettstedets “ranking” var svært lav. Som vi ser på bildet fra 12. oktober var gjennomsnittlig ranking 46,8 – dvs. at nettstedet befant seg et sted mellom fjerde og femte side på Google.
Selv bruker jeg denne metoden som et første skritt til å forbedre resultatet – en nyttig og enkel ting å gjøre i startfasen. Du skal ikke tilføre nytt innhold eller gjøre oppdateringer.
Før vi går inn i detaljene, vil jeg gjøre en enkel forklaring av metoden.
Vi starter med å slette alle ubetydelige og unødvendige sider. Målet er å få ryddet siden for forstyrrende pishing.

Hvilke sider skal slettes?

Alle eiere av en nettside kan se om nettsiden er bra eller dårlig. Han vet hva som er unødvendig eller overflødig informasjon, og hva som dermed ikke optimaliserer siden. Det finnes alltid en eller flere sider på nettsiden som er verdiløs og har lav ranking. De viktigste eksemplene er:
–  Gamle sider som ikke kan forstås som en nyhet.
–  Sider som inneholder kategorier og tags.
–  Sider som genererer, eller leder fram mot-, nye søk på Google.
–  Sider som ikke har vært besøkt på lang tid.
–  Sider med tynt og lite målrettet innhold (50-100 ord).
–  Sider med duplikat-innhold.  
Eksempler på unyttig innhold finner man på alle nettsider, og vi vet alle at det ikke er noe poeng i dem. De fanger ingen interesse, og blir derfor heller ikke brukt. Det finnes to måter å slette disse sidene fra søkemotoren.

Alternativ 1: ( SEO slett strategi )

Dette alternativet gjelder spesielt for WordPress-brukere. Ved å bruke en SEO-plugin, får Google-spider tilgang til alle sider på nettstedet – også de innholdsfattige sider. Når du for eksempel bruker Yoast, vil innholdsfattige sider kunne bli referert til som “noindex”, slik bildet under viser:

Alternativ 2: ( SEO slett strategi )


Du kan også alternativt slette hele siden fra nettstedet ditt. Det vil imidlertid resultere i et stort antall gjennomsøkingsfeil som verktøyet Googlemaster gir en oversikt over (dette for å vite at 404 sider ikke er skadelige). Løsningen her vil være å omdirigere besøkende til en annen side, for eksempel hjemmesiden. WordPress-brukere kan bruke Add All 404 Redirect til Hjemmeside.
For brukere av ikke-Wordpress kan du kopiere følgende kode inn i .htaccess-filen:
ErrorDocument 404 https://dinnettside.no
Når du har slettet, er det viktig å redigere artiklene som du har valgt å beholde. Du bør gjøre en kritisk gjennomgang av innholdet – både tekst og bilder – av hensyn til både bruker og søkemotor.
Jeg valgte å slette alle sidene og opprettet 45 nye sider med høy kvalitet – 100% tilpasset kravene til SEO. Resultatet av denne endringen var en umiddelbar økning i ranking. Av bildet over kan du se at de fleste søkeresultatene knyttet til siden var oppe på Googles første side 22. januar – der den ligger fremdeles.
Min strategi for å komme i denne posisjonen var å blokkere nettstedet helt fra Google. Når det ikke lenger vises i søkemotoren, tillot jeg Google-spiders å komme inn i nettstedet igjen.

Hjelp med teknisk SEO i Oslo?


Share:

0 comments:

Post a Comment