Sunday, November 8, 2020

Studie: Hva er det - i tillegg til backlinks - som påvirker din rangering i Googles søkemotorer? (Topical Ratio)

 I en spesiell undersøkelse av organisk trafikk på Google prøvde jeg å se hva det er som gjør at enkelte nettsteder/bedrifter overgår sine konkurrenter når det gjelder å komme øverst i søkeresultatene. Her kom jeg fram til at det er en viktig faktor - utover virkningen av backlinks - som hjelper disse nettstedene til å stige i søkemotorene. Jeg tenker at denne faktoren fortjener mer oppmerksomhet enn den kanskje får.
Vi snakker om “Topical Ratio”.
La oss for eksempel si at du har opprettet et nettsted knyttet til reisevirksomhet, og du har skrevet dusinvis av artikler knyttet til dette temaet. Så velger du plutselig å trekke inn en ny tematikk, der nøkkelordet “leiebil” aktualiseres, gjennom flere lengre artikler om leie av biler. I den forbindelse blir det viktig å bygge tilbakekoblinger som kan hjelpe deg oppover i søkeresultatene.Deretter finner du at det er et nettsted, som står på andreplass på første side i Google, men det har ingen tilbakekoblinger og det har et innhold som er langt tynnere enn innholdet på ditt nettsted.


Når man ser at et slikt nettsted kan komme så høyt på søkeresultatene - blir det viktig å finne ut hva som
er årsaken til dette - og det er her jeg mener at Topical Ratio er en avgjørende faktor.


Topical Ratio blir da forholdet mellom det antall søkeord og det antall sider din nettside består av.


La oss si at du har et nettsted på 1000 sider, som snakker om matlaging - der du plutselig velger å skrive
en artikkel om vekttap. I dette tilfellet kan vi da si at Topical Ratio (altså forholdet mellom antall sider og nøkkelord) er 1 til 1000.

Vekttap” utgjør dermed bare 0,1% av nettsiden din. Dermed blir det bortimot umulig
å få resultater på dette ordet - uansett hvor mange tilbakekoblinger du måtte bygge.

Hvordan beregne Topical Ratio for ditt nettsted:

Gå til Google-søkemotoren
1. Søk etter antall sider på nettstedet ved å bruke: “site: domain.com”
2. Søk etter nøkkelord i URL ved å bruke “site:domain.no intitle:keyword”


3.Søk etter antall ganger søkeordet forekommer på nettstedet ved å bruke “site:domain.no intext:keyword”

4. Søk etter antall ganger søkeordet forekommer i nettstedslinkene bruke “site:domain.no inurl:keyword”

Ved å summere tallene i pkt. 2, 3 og 4, kommer du fram til et tall som skal ganges med 100 og deretter deles
med det antall sider nettstedet har (som kommer fram i pkt. 1). Dermed har du det aktuelle forholdet, som utgjør Topical Ratio for et nettsted.

Her er noen eksempler på hvordan du kan bruke metoden for å sammenligne din nettside med andre:

* Alle resultater ble søkt ved hjelp av Google.com engelsk versjon "


Eksempel 1: Vann diett
Her kan du se at nettstedet “mawdoo3.com” kommer best ut på de fleste av
faktorene som gjelder for teknisk SEO
 1. Domain Authority
 2. Page Authority
 3. Citation Flow
Så skal vi beregne Topical Ratio:
Tallene for “dailymedicalinfo.com” er følgende:
 • Antall sider er 33700
 • Antall ganger søkeordet forekommer i nettadressen er 99 ganger
 • Antall ganger søkeordet forekommer i innholdet på nettstedet: 980 ganger
 • Antall ganger søkeordet forekommer i nettstedets lenker: 79 ganger
Så gjør vi en enkel beregning: (99 + 980 + 79) x 100/33700 = 3,43%
Topical Ratio for denne nettsiden er altså 3,43%

Tallene for “dailymedicalinfo.com” er følgende:
 • Antall sider er 168000
 • Antall ganger søkeordet forekommer i nettadressen er 531 ganger
 • Antall ganger søkeordet forekommer i innholdet på nettstedet: 4770 ganger
 • Antall ganger søkeordet forekommer i nettstedets lenker: 0 ganger
Vi regner ut på samme måte: (531 + 4770 + 0) x 100/168000 = 3,15%

• Eksempel 2 Work From Home

Også her finner vi at “indeed.com” kommer best ut når det gjelder
backlinks  - med 585 mot 27 hos “glassdoor.com”

Så beregner vi Topical Ratio for “glassdoor.com”:
 • Antall sider er 41000000
 • Antall ganger søkeordet forekommer i nettadressen er 191000 ganger
 • Antall ganger søkeordet forekommer i innholdet på nettstedet: 32000000 ganger
 • Antall ganger søkeordet forekommer i nettstedets lenker:111000 ganger
Topical Ratio for “glassdoor.com” er 78,3%
Og deretter Topical Ratio for:“indeed.com”
 • Antall sider er 35000000
 • Antall ganger søkeordet forekommer i nettadressen er 131000 ganger
 • Antall ganger søkeordet forekommer i innholdet på nettstedet: 15500000 ganger
 • Antall ganger søkeordet forekommer i nettstedets lenker: 70200 ganger
Topical Ratio for “indeed.com” er 44,8%
I dette eksempelet ser vi at “indeed” har flere backlinks, men ligger langt lavere enn “glassdoor.com”, når det gjelder Topical Ratio.

Vi trenger flere eksempler:

Eksempel 3 Søkeord : Home Decor
Også for tredje gang som det er klart for deg at “worldmarket.com” scorer høyest når det gjelder Backlinks og Authority, men vi skal se at nettsiden har en langt lavere Topical Ratio enn “athome.com”

“athome.com”:
 • Antall sider er 69100
 • Antall ganger søkeordet forekommer i nettadressen er 66000 ganger
 • Antall ganger søkeordet forekommer i innholdet på nettstedet: 68800 ganger
 • Antall ganger søkeordet forekommer i nettstedets lenker:46 ganger
Topical Ratio for “athome.com” 195%
“worldmarket.com”:
 • Antall sider er 72500
 • Antall ganger søkeordet forekommer i nettadressen er 705 ganger
 • Antall ganger søkeordet forekommer i innholdet på nettstedet: 63800 ganger
 • Antall ganger søkeordet forekommer i nettstedets lenker:1260 ganger
Topical Ratio for “worldmarket.com” er 90%
Trenger du fortsatt flere resultater for å bekrefte betydningen av denne faktor?
Det er ikke noe problem da vi ikke bare har laget disse eksemplene, og jeg har brukt en rekke ulike søkeord ...

Eksempel 4 tourism in Turkey

I dette eksemplet undersøkte vi de tre første resultatene i rekkefølge:

 • Resultat 1 Topical Ratio er 16,4%
 • Resultat 2 Topical Ratio er 1.05%
 • Resultat 3 Topical Ratio er 1%

Så for å komme blant de øverste nettstedene på Googles første side, må du i dette tilfellet ha en Topical Ratio på minst 6,15%  - dvs det gjennomsnittlige resultatet for de for de tre sidene som her ligger øverst.

Det er min påstand at Topical Ratio har stor betydning for alle typer nettsider, og det har mer avgjørende betydning enn det antall backlinks en nettside til enhver tid har oppnådd.

Etter å ha undersøkt mer enn 150 ord på ulike områder, er jeg kommet fram til følgende:

 • Topical Ratio kan ha avgjørende betydning for hvor høyt du rangeres i Googles søkemotor.
 • Topical Ratio er en viktig faktor, men likevel ikke det eneste som avgjør nettstedets plassering
 • Topical Ratio er av særlig betydning for informative nettsider
 • Topical Ratio får mindre betydning for nettsider som driver med e-hande


For å klargjøre betydningen av Topical Ratio må vi se på alle faktorer som påvirker og avgjør resultatene for et nettsted. Dette er en kompleks beregning jeg har utført etter å ha testet mer enn 25 sider. Her kom jeg fram til at hvis hvert nettsted kunne oppnå for eksempel 100 poeng, så vil betydningen av hver faktor illustreres ved å gi den et vekttall - som du ser her:

 1. Topical Ratio: 20 poeng
 2. Backlinks: 15 poeng
 3. Trust Flow: 11 poeng
 4. Domain Authority: 8 poeng
 5. Meta Tags: 6 poeng
 6. Social Signals: 6 poeng
 7. Loading Speed: 5 poeng
 8. Content Freshness: 5 poeng
 9. Number of Words Per Page: 5  poeng
 10. Bounce Rate: 4 poeng
 11. Page Views: 4 poeng
 12. Direct Visit: 3 poeng
 13. Internal Linking: 3 poeng
 14. Synonyms: 3 poeng
 15. Keyword Density: 1 poeng
 16. Domain Age: 1 poeng

Selvfølgelig er denne fordelingen av poeng er et forslag - et resultat av min personlige oppfatning og de undersøkelser og utregninger jeg har gjort. Målet med mitt arbeide vil til enhver tid være å komme nærmere en forståelse av hvordan Google rangerer nettsteder. Jeg håper at du kan dra nytte av mitt bidrag, og at det kan deles med venner og webmastere.SEO Specialist

Share:
Location: Norway

0 comments:

Post a Comment